af Mette Søvsø

Et fund fra Gråbrødreklostret etableret i 1232 fortæller på en tydelig måde om et forhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Det drejer sig om en tagsten med en indridset tegning af en tydeligvis sur munk.

Den blev fundet i flere dele på Gråbrødreklostrets område i Ribe og er i sin tid indgået i et tag i klosterkomplekset - med tegningen vendende indad, så ingen umiddelbart har kunnet se den.

Vi ved, at gråbrødrene havde teglværker i nærheden af Ribe, hvor klægler blev brændt til byggematerialer, og det er højst sandsynligt her tagstenen er fremstillet.
Det er nærliggende at forestille sig følgende scenarie som forklaring på tegningen:

Teglværksarbejderne har haft besøg af en munk fra klostret, som har skældt ud over en skredet tidsplan eller ineffektivitet hos teglværkets arbejdere, eller han har bare været en særlig ubehagelig og arrogant type.
Da munken er gået igen, har en af teglværksarbejderne dristet sig til at lave en karikatur på en af de stadig våde tegl, som lå til tørre, og arbejderne har fået sig et godt grin ved tanken om, at tegningen ville komme til at sidde i taget på klosterbygningen.
Den bygningsarbejder, som senere har monteret stenen i taget må også have været med på spøgen.