af Mette Søvsø

Rekonstruktionen af en middelalderlig bispedragt er syet af Historicum. Den er blevet til på baggrund af skriftlige kilder, bevarede dragtdele, og ikke mindst billedkilder fra middelalderen, hvor biskopper er afbildet i farvestrålende og kostbare dragter.

Vi har fx i Domkirken en stor gravsten over Ribes sidste katolske biskop, Iver Munk, som døde i 1539.
Gravstenen viser biskoppen iført sin flotte dragt med bispehue, bispestav og mange ringe på de behandskede fingre.
Den broderede bispehue, som hører til dragten, er blevet til på baggrund af et fund af en sådan broderet bispehue fra en senmiddelalderlig grav i Domkirken. 

Middelalderens bispedragter var kostbare udstyrsstykker. Deres pragt tjente til Guds ære. De var fremstillet af tidens bedste og dyreste materialer, som ud over kostbarhed og skønhed også besad stærk symbolik.

Dragten bestod af forskellige lag, hvis enkelte dele havde oprindelse i romersk dragttradition.
Inderst bar biskoppen en fodlang kjortel, en alba, af hvid silke eller hørlærred, som blev holdt sammen af et bælte. Herover bar han en halvlang kjortel af silkestof med vide ærmer og yderst en messehagel eller korkåbe. Også et hovedlin samt stolaer omkring nakke og håndled hørte til dragten.
Bispehuen, bispestaven og bisperingen var vigtige værdighedstegn.

Besøg Historicums hjemmeside (åbner i nyt vindue)