Ribe Domkirkemuseum

Gå 44 trin op ad tårntrappen og besøg Ribe Domkirkemuseum, der viser Domkirkens bygningshistorie og fortæller om, hvordan det religiøse liv formede sig for menigmand før og efter Reformationen i Danmark i 1536.

Museet befinder sig oppe i det søndre galleri med et flot udsyn til resten af kirken. Udstillingen fortæller også om inventar og særlige steder, der kan ses fra galleriet i kirken.

Om reformationen og udstillingen

I 1517 skete der et stort brud i den katolske kirke.
Store dele af Tyskland, Skandinavien og senere England løsrev sig fra pavekirken i Rom.

Den tyske munk, Martin Luthers, kritik af afladshandlen og pavens autoritet satte det hele i gang. Han hævdede, at man udelukkende skulle bruge Bibelen som rettesnor for kirkens indretning og indhold. I Danmark fandt Reformationen sted i 1536.

Det betød, at man nu sang salmer og læste Bibelen på modersmålet, at man afskaffede munkevæsnet, at man ikke længere delte mennesker op i præster og lægfolk, og at man ikke mere dyrkede helgener.

Kirken blev national, og kongen blev dens overhoved. Det meste af kirkens jord blev inddraget af kongen, som gav den væk som len til adelen. Resten af jorden beholdt præsterne som præstegårdsjord, de skulle dyrke. Præsterne måtte nu stifte familie.

I Danmark og andre lande blev mange klostre og kirker revet ned, og kirkerne ændrede udseende. Blandt andet blev helgenaltrene fjernet – og ofte ødelagt. 

Udstillingens reformationsdel har fokus på fortællingen om forskelle i livet før og efter Reformationen.
Den viser, hvilken betydning Reformationen fik for magten i landet, for Ribe Domkirke og dens præster og for byen og dens befolkning.