af Mette Søvsø

I udstillingen ses en model af Domkirken og dens omgivelser da den var på sit højeste. Modellen, der fortæller bygningshistorien ved hjælp af lyd og lys, er blevet til på baggrund af skriftlige kilder samt bygningsarkæologiske og arkæologiske undersøgelser.

De nylige udgravninger i forbindelse med Domkirkepladsens renovering har givet os megen ny viden om Domkirkepladsens indretning, men også om den ældste kristne kirkegård, som lå her allerede på Ansgars tid i 800-tallet.

Historien begynder med den første kirke af træ omkranset af en cirkulær kirkegård med tusindvis af tidlige kristne begravelser.

Herefter kom den første stenkirke til omkring år 1100, bygget af en blanding af hjemlige og importerede byggesten.

I midten af 1100-tallet påbegyndtes den nuværende Domkirke, som i løbet af middelalderen blev udbygget med tårne, kannikekloster, processionsgang og kapeller.

Den fuldt udbyggede, senmiddelalderlige kirke var omgivet af en kirkegårdsmur og på området lå en række bygninger, bl.a. kannikeboliger.
I løbet af middelalderen tilstødte dramatiske begivenheder som et tårn, der kollapsede, og brande.

Efter Reformationen blev en del af de middelalderlige tilbygninger revet ned. Dette, samt restaureringer af kirken omkring år 1900, har givet kirken det udseende, den har i dag.