af Mette Søvsø

Efter den store bybrand i Ribe i 1580 måtte en del af byens huse genopbygges. I tiden herefter rejstes mange fine gavlhuse af bindingsværk udfyldt med teglsten. Måske genbrugte man nedbrydningsmateriale fra de kirker og klostre, som var nedlagt efter Reformationen, til at bygge de nye huse med.

Efter tidens mode blev de forsynede med blyindfattede glasruder.
Man kunne ikke lave store, flade glasstykker, og derfor blev mange små stykker i forskellige faconer, ruderformede, rektangulære, cirkulære osv., indfattet i blysprosser, og sat sammen til større vinduespartier som det man f.eks. kan se i kælderstuen i Quedens gård i Sortebrødregade.
Disse små ruder kunne være af farvet glas, og bemalet med smukke motiver, som lyset smukt kunne stråle ind igennem.

Der er ikke bevaret ret mange glasmalerier fra tiden, og det var derfor en hel skat der fremkom, da en glarmesters affaldsdynge blev udgravet i 1960´erne i Peder Dovns slippe.
Her er hundredvis af brudstykker af små vinduesruder fra Ribes renæssancehuse med malede motiver, der forestiller mænd og kvinder i tidens dragter, eller med planter, dyr og flotte mønstre.